SOLUȚII DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE

Cuprins:
1. Conceptul de conservare a energiei
2. Eficiența tehnică, energetică și economică a conservării energiei în industrie
3. Soluții clasice de optimizare energetică în industrie
3.1. Industria metalurgică
3.2. Industria chimică
3.3. Industria constructoare de mașini
3.4.Industria materialelor de construcții și a sticlei
4. Concluzii