CONSUMUL DE CĂLDURĂ ÎN INDUSTRIE

Cuprins:
1. Generalități
2. Surse de energie termică
3. Tipuri constructive de cazane
4. Combustibili
5. Arderea combustibililor
6. Elemente de transport și distribuție a energiei termice
7. Consumatori industriali de căldură
8. Instalații termice industriale folosite curent în industrie