CONȚINUTUL ȘI FINALITATEA AUDITURILOR ENERGETICE INDUSTRIALE

Auditul Energetic - fundament tehnic și economic pentru identificarea și implementarea de măsuri urmărind eficientizarea producerii, gospodăririi și utilizării diverselor forme de energie în cadrul Sistemului Energetic Industrial prin:

  1. Realizarea unei radiografii detaliate a situației actuale;
  2. Evidențierea punctelor și oportunităților de îmbunătățire;
  3. Aprecierea tehnico-economică a nivelului actual de performanță;
  4. Identificarea soluțiilor optime de eficientizare a operării diverselor fluxuri energetice industriale și analiza tehnico-economică pentru soluțiile propuse (necesar investiție și termen de recuperare a acesteia din economii);
  5. Pe baza oportunităților identificate, elaborarea de oferte tehnico-economice pentru implementarea proiectelor de eficientizare propuse.